Tag: ข้อควรปฏิบัติวันตรุษจีน

  • 10 ข้อที่ควรปฏิบัติและข้อห้ามในวันตรุษจีน 2565

    เมื่อถึงช่วง เทศกาลวันตรุษจีน 2565 จัดได้ว่าเป็นวันแห่งการรวมญาติที่ยิ่งใหญ่ และนับได้ว่ารองลงมาจากช่วงเทศกาลวันปีใหม่ คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของปี โดยปกติแล้วเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปี ตามหลักแล้วจะมีถึง 15 วัน กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นจะมีความคล้ายคลึงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย แต่จะมีความแตกต่างก็ตรงที่มีการแจกอั่งเปา พร้อมทั้งไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษร่วมด้วย ส่วน ข้อที่ควรปฏิบัติและข้อห้ามในวันตรุษจีน จะมีอะไรบ้างนั้น วันนี้ทางเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ศึกษากัน ไปดูกันเลย 5 ข้อควรปฏิบัติเนื่องในวันตรุษจีน 2565 ควรกินเจในช่วงมื้อเช้า วันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ของจีน การกินเจในช่วงมื้อเช้าของวันแรกในช่วงปีใหม่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี และคนจีนก็ให้ความสำคัญ โดยจะเรียกวันนี้ว่า  “วันชิวอิก” ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้บุญเหมือนกับว่าได้กินเจตลอดทั้งปี ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีแดงสด ในวันตรุษจีนเช่นนี้ สิ่งที่ควรทำคือ การสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีแดงสด หรือ สีสด ซึ่งมีความเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตเหมือนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่นั่นเอง ควรไหว้เคารพผู้ใหญ่ในวันตรุษจีนด้วยส้ม ส้ม ถือได้ว่าเป็น ผลไม้มงคล ที่ควรนำมาไหว้เคารพผู้ใหญ่ในทุก ๆ เทศกาลที่เป็นมงคล โดยเฉพาะในวันตรุษจีน โดยจำนวนที่ควรนำมาไหว้ก็คือ 4 ผล นั่นเอง อั่งเปา ซองแดง วันตรุษจีน จำเป็นจะต้องมีอั่งเปา เพราะการให้อั่งเปาถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมและเป็นข้อควรปฏิบัติเช่นกัน ควรไหว้เทพเจ้าพร้อมทั้งบรรพบุรุษ การไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้า […]